JEFAS, Grup Feminista

JEFAS, Grup Feminista: un grup de joves que es donen suport mutu i creen accions orientades cap a la fer de Cardedeu un poble més feminista