La Paki és el servei de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cardedeu que té la gran missió de respondre a les necessitats de les joves des d’una perspectiva empoderadora, socio-educativa i comunitària.